Af Kapısı Tekniğiyle Kendinize Şefkatli Yaklaşın ve Kendinizi Affedin!

Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar.

– Paul __Boese

Zamanı boşa harcamamak ve geçmişi geride bırakmak için affetmeye hazır olmanız gerekir. Geçmişi bırakmak, kendi ruhunuzu özgürleştirebilmek, kaderinizi yeniden yazabilmek için kendiniz de dâhil herkesi affetmelisiniz. Nasıl affedeceğinizi bilemeyebilir ya da affetmek istemeyebilirsiniz ama “affetmeye istekliyim!” diyerek bile kendi kendinizi iyileştirme sürecini başlatabilirsiniz. Önemli olan niyettir, süreci yaşamaktır, sonucu düşünmeden sürece odaklanabilmektir.

Kendi iyiliğiniz için geçmişi geride bırakarak herkesi affetmeniz iyileşme için şarttır.

“İstediğim gibi biri olmadığın için seni affediyorum!”, “seni affediyor ve özgür bırakıyorum!”, “kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve onaylıyorum!” gibi olumlu düşüncelerle işe başlayabilirsiniz. Her şeyin malzemesi düşüncedir, inandıktan ve istedikten sonra düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. 

Geçmişle ilgili düşüncelerinizi değiştirdiğinizde duygularınız da değişir. Geçmişe ilişkin olumsuz düşüncelerinizin ne kadar uzun süredir var olduğunun bir önemi yoktur. Güç noktası şimdiki zamandır, şu an ve şimdidir. Şu andan itibaren özgür olmayı, kendinizi affetmeyi seçebilir ve kendinize yeni bir gelecek yaratabilirsiniz. 

Kendinizi ve geçmişinizi affetmediğiniz sürece ruhsal sıkıntılar peşinizi bırakmaz. Kızma, içerleme, öfkelenme, darılma, küslük ve nefret gibi duygular yaşam enerjinizi çalar, kendinize sevginizi azaltır, yaşama sevincinizi tüketir, geleceğe dair umutlarınızı kırar. Bu olumsuz duygulardan kurtulmak için kendinize sormanız gereken soru şudur: “Kimi affetmeye ihtiyacım var?” 

Geçmişi geçmişte bırakıp, anı yaşama ve geleceğe umutla bakma özgürlüğünü veren “affetmek” bırakmak, vazgeçmek, unutmak demektir, göz yummak demek değildir. Affetmek, affettiğiniz kişinin davranışlarını onaylayacağınız anlamına gelmez. Affettiğinizde geçmişin bugün üzerindeki yıpratıcı etkisinden kurtulursunuz. Kötü ve acı veren yaşantıları geride bırakarak, affedebilmeyi başarabilmek, içsel bir olgunlaşma sürecidir. Affettiğinizde geçmişte yaşadığınız deneyimleri unutmazsınız, unutmamanız da gerekir. Bu deneyimler, zamanında size çok acı vermiş olsa da kazandırdığı dersler vardır. 

Affetme süreci, geçmişten gelen olumsuz duygu yükünden kurtulup özgürleşebilmektir. Yaşanan olayları hatırlamak ama bu olaylara ilişkin duygu deposunu boşaltmaktır. Affetme sürecinde kendi acılarınızın farkında olursunuz ancak affedeceği kişinin acılarının ve onun da bir kurban olduğunun farkında değilsinizdir. Geçmişte sizi kıran, üzen kişiye hangi cezayı verirseniz verin, bunun ona yetmeyeceğini düşünürsünüz. Ancak geçmişte takılı kalmak yerine, yaşam yolculuğunda yeni deneyimlere açık hale gelebilmek için öfke ve intikam duygularına yatırım yapmaktan vazgeçerek, olumlu duygularınız çoğaltma yolunda adımlar atmaya başlamanız gerekir. Çünkü affetmek, hayatı zenginleştirici ve özgürleştirici önemli bir yatırımıdır.

Af kapısı tekniği

Bu tekniğin amacı suçluluk duygusunun üstesinden gelmektir. Suçluluk duygusunu ortadan kaldırmak iyileşmeyi sağlamak için gereklidir. Kişi Af Kapısı’ndan içeri girmeden önce çözümlenmesi gereken bir sahneyle karşı karşıya kalır. Bu aşamada sahneler kişinin yüzleşmeye ihtiyaç duyduğu şekilde ortaya çıkacaktır. Kişi yetişkin olarak kalabilir veya çocukluğa gerileyebilir. Duygusal rahatlama, dışavurum veya basit bir şekilde bazı deneyimlerin farklı bir şekilde algılanmasını gerektirebilir. Ego halleri baskınlaşabilir. İçeriğin ne olacağını kimse bilemez. Bununla beraber kişi odadan çıkıp kapıyı kapatmadan önce suçluluk duyduğu şey her neyse çözümlenmiş olması gerektiği açıktır. Kapıyı kapatmak sembolik olarak geride, sadece anı olarak hatırlanacak bir şeyler bırakmak anlamına gelir. 

Kişinin tek bir boş oda gördüğü durumlarda bir direncin olduğu açıktır. Böyle bir durumda “hadi gel biraz daha ilerleyelim belki başka bir oda daha vardır!” demek gerekebilir. Kişinin suçluluk duygularıyla yüzleşmek istememesi şaşırtıcı değildir. Bu noktada biraz daha yürekli olmaya ihtiyacı vardır. Bu tekniğin uygulanması yaklaşık bir saat sürebilir. Ayrıca bir seansta bütün kapıların bitirilmesi şart değildir. Bir kapı tamamlandıktan sonra, bir diğeri başka bir seansta tamamlanabilir. Tüm kapılardan girildiğinde ve hepsi tamamlandığında sıra af kapısına gelir ve kişi bu kapıdan içeri girerek gerçekle yüzleşir.

Şimdi aşağıdaki metni bir CD’ye ya da telefonunuza kaydedin. Daha sonra rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda dinleyerek af kapısını açmaya çalışın.

Derin bir uykuya doğru yolculuğa çıkmaya hazır ol. Gevşe ve rahatla. Gözlerini kapat ve vücudunu nefes almaya bırak. Dikkatini vücudunun doğal solunum ritmi üzerinde topla. Sadece nefes alıp vermen üzerinde yoğunlaş. Aklına konsantrasyonu azaltacak ve seni rahatsız edecek düşünceler gelecektir, bu düşüncelere ‘Dur!’ de veya bu düşünceleri uzaklaştırmak için rahat bırak, açık pencereden geçen rüzgâr gibi aklından uçup gitmelerine izin ver. Her nefes alışta daha çok ve daha çok gevşiyorsun. Nefes al, ver, al, ver, işte böyle. Şimdi, her nefes alışta vücudunun daha rahat, daha sakin ve daha gevşemiş olduğunu ve içinin huzurla dolduğunu hayal et. Her nefes verişte ise aklındaki olumsuz düşünceler, endişeler, kaygılar bir kuş gibi uçup gitsin. Gevşe, rahatla, nefes alıp ver. Gerginlikten uzak nefes alıp ver. Gevşemiş olarak nefes alıp ver. Nefes al, ver, al, bir dakika süreyle böyle nefes alıp vermeye devam et. Alıp verdiğin her nefesle beraber çok daha fazla rahatlıyorsun. Bilinçdışın kelimelere daha fazla odaklanıyor ve onları senin tarafından kullanmak üzere kaydediyor.

Şimdi, kaslarını daha da gevşetmeye hazırlan. Sağ ayak kaslarının gevşemesine izin ver. Her nefes alışta ayağının serbest, rahat ve gevşek olduğunu hissediyorsun. Nefes al, ver, al, ver. Gevşekliğin sağ baldırına yayılmasına izin ver. Sağ baldırın ısınıyor, ağırlaşıyor ve gevşiyor. Nefes al, ver, al, ver. Sıcaklık sağ uyluğuna yayılıyor. Sağ bacağın bütünüyle gevşemiş durumda. İyilik ve sıcaklık hissini sağ bacağında topla. 

Gevşek biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Şimdi sol ayağını gevşet. Rahatlık veren gevşemenin sol ayağına yerleştiğini hisset. Nefes al, ver, al, ver. Gevşemenin sol baldırına yayılmasına izin ver. İşte böyle. Nefes al, ver, al, ver. Gevşemenin sol uyluğuna yayılmasına izin ver. Sol bacağın bütünüyle gevşemiş, ısınmış ve ağırlaşmış durumda. Gevşeme hissini bacaklarında topla. Bacaklarının serbest ve gevşemiş olduğunu hissediyorsun. Bir süre bacaklarındaki gevşeme hissinin zevkini tat.

Şimdi, bırak gevşeklik kalçalarına ve kasık bölgene yayılsın. Bu organların rahatlıyor. Gevşek biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Kalçaların bütünüyle bir rahatlık durumuna giriyor. Nefes al, ver, al, ver. Bacakların, kalçaların ve kasıkların üzerindeki gevşemeye dikkatini ver.

Belin ve karnının daha çok ve daha çok gevşediğini hissedebiliyorsun. Her nefes alışta belin ve karnın ağırlaşıyor ve daha çok gevşiyor. Nefes al, ver, al, ver. Gevşek biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Şimdi daha derin bir gevşeme hissi sırtına yayılıyor. Sırtındaki her kas gevşiyor, yumuşuyor, serbestleşiyor ve çok rahatlıyor. Her nefes alış gevşemeyi biraz daha artırıyor. Dikkatini bacaklarının ve vücudunun üst kısmı üzerindeki derin rahatlama hissi üzerinde topla.

Gevşemeye bağlı olan rahatlığın sağ eline yayılmasına izin ver. Sağ elin çok gevşek ve yumuşak durumda. Nefes al, ver, al, ver. Sağ elinden sağ koluna doğru sıcaklık yayılıyor. Şimdi kolun bir kukla kolu gibi gevşemiş durumda. Sağ kolundaki serbestlik, sıcaklık ve gevşeklik hisleri üzerinde dikkatini topla. Nefes al, ver, al, ver. Şimdi sol kolunun daha çok ve daha çok gevşemesine izin ver. Elin yumuşak ve gevşek durumda… Sıcak hisler parmaklarına ve eline yayılıyor. Nefes al, ver, al, ver. Sıcaklık ve ağırlık sol elinden sol koluna yayılıyor. Sol kolunun gevşediğini hisset. Ayakların, bacakların, kasıkların, karnın ve kollarındaki serbestliğe ve gevşemeye dikkatini ver. O kadar gevşemiş durumdasın ki. Her nefes alışında, vücudun daha derin bir gevşeme durumuna giriyor. İşte böyle nefes al, ver, al, ver. Vücuduna yayılan rahatlığın zevkini tat.

Şimdi, boynunu ve omuzlarını gevşet. Her nefes alışında, masaj yapan sihirli ellerin gerginliği uzaklaştırdığını hayal et. O kadar gevşemiş ve rahatlamış durumdasın ki. Kendini omuzlarından büyük yükler kaldırılmış gibi hissediyorsun. Omuzların sıcak, serbest ve gevşemiş durumda. Boynuna ve omuzlarına ustaca yapılan masaja dikkat et. Gevşemiş biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Nefes al, ver, al, ver. 

Şimdi ağzını aç ve ağız kaslarını gevşet. İşte böyle. Ağzının etrafındaki kaslar, iyice gevşemiş durumda. Çenen gevşemiş durumda ve dişlerin birbirine dokunmuyor. Nefes al, ver, al, ver. Gevşeme bütün yüzüne yayılıyor. Sanki gözlerin yuvalarında yüzüyorlarmış gibi hissediyorsun. Her yeni nefes alışta, daha çok gevşemiş durumdalar. Göz kapakların ağırlaşmış ve gevşemiş durumda. Gerginlik yüzünüzden uzaklaşıyor. Nefes al, ver, al, ver. Şakakların ve alnın o kadar gevşemiş durumda ki. Gevşeme hissi, başından ayak parmaklarına kadar, vücudunun her kısmına doluyor. Gevşemenin bütün vücudunu dolaştığını hisset. Sanki gevşeme kan dolaşımından akıyor. Gevşek biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Bütün vücudunun son derece rahatladığını hissediyorsun. Bütün vücudundaki sıcaklık, ağırlık ve gevşemenin zevkini tat.

Şimdi kendini on basamaklı bir merdivenin en tepesinde buluyorsun. Merdiven güzel, hoş bir yere iniyor. Bütünüyle rahatlayabileceğin bir yere. Belki de daha önce orada bulundun. Burası emniyetli, çok güzel bir yer. Basamakları indikçe bu çok güzel yere biraz daha yaklaşıyorsun. Onuncu basamağı iniyorsun. O kadar gevşek durumdasın ki. Nefes al, ver, al, ver. Şimdi dokuzuncu basamağı iniyorsun. Her basamakla birlikte daha çok gevşiyorsun. Nefes al, ver, al, ver. Yedinci ve altıncı basamakları iniyorsun. Bu çok güzel yeri gittikçe daha açık olarak görmeye başlıyorsun. Beşinci basamağı iniyorsun. Nefes al, ver, al, ver. Gittikçe daha çok ve daha çok rahatlıyorsun. Dördüncü basamağı yavaşça in. Üçüncü basamağı. Şimdi ikinci basamağı… Şimdi birinci basamağı… Şimdi çok güzel bir yerdesin. İçini huzur ve mutluluk doldurdu. Etrafına bakı. Ne gördüğünün farkında ol. Ne hissettiğinin farkında ol. Duygularının farkında ol. Sesleri dinle. Hislerine yol vererek mutluluğu tat. Kendini huzur ve saadet içerisinde hisset. Kendini mükemmel, sakin ve emniyette hisset. Derin derin nefes al. Nefesini yavaşça bırak. Derin derin nefes al. Yavaşça bırak.

Şimdi merdivenlerin en alt basamağındayız. Önümüzde bir geçit var ve geçidin sonunda Af Kapısı var. Bu kapıdan girmeden önce, geçidin her iki tarafında bulunan kapılardan girmek isteyebilirsin. Geçidin sonuna doğru bak ve kapı görüp görmediğini söyle.

………………………….

Önce hangi kapıdan girmek istiyorsun? 

………………………….

Güzel. Hadi o kapıya doğru yürüyelim. Bana kapıyı topuzu da dâhil olmak üzere tarif et. 

………………………….

Bu kapıyı daha önce gördün mü?

………………………….

Burada beraber dikilirken senin kapıyı açmanı ve içeride gördüklerini bana anlatmanı istiyorum.

………………………….

Hadi içeri girelim. Şimdi geçidin sonundaki Af Kapısı’na gidelim. Bu kapının önünde ikimiz beklerken ne görüyorsun?

………………………….

Hadi kapıyı açalım. Sen içeriye girip tecrübe etmen gerekeni tecrübe ederken ben de burada kapının yanında bekleyeceğim. Bunu gürültülü veya sessiz bir şekilde yapabilirsin. Sadece işin bittiğinde bana haber ver.

Şimdi yavaş bir şekilde merdivenlerden yukarı çıkacaksın. Çok yavaş bir şekilde yürü. Her basamağı geçtikçe zihninde hayal ettiğin arzu ve isteklerine ulaşacaksın. En son basamağa ulaştığın zaman enerji dolu ve çok zinde bir şekilde gevşemiş olduğunu hissedeceksin. Dinlenmiş bir şekilde olduğunu hissedeceksin. Vücudunun ve zihninin daha güçlü olduğunu hissedeceksin. Şimdi yavaş yavaş basamakları tırmanmaya başla. Şimdi birinci basamağa çık. Artık geri dönüyorsun. Şimdi ikinci basamağa çık. Sıra üçüncü basamakta… Kendini daha zinde ve gevşemiş hissediyorsun. Dördüncü ve beşinci basamaklara çık. Nefes al, ver, al, ver. Zihnindeki isteklerden vazgeçmeye başla. Şimdi altıncı basamağa çık. Nefes al, ver, al, ver. Şimdi yedinci basamağa doğru hareket et. Şimdi sekizinci basamağa çık. Düşüncelerini ve bakışlarını odanın içine yoğunlaştır. Artık yolculuğunun sonuna ulaşıyorsun. Birkaç adım sonra tam bir canlılık ve zindelik içinde olacaksın. Nihayet onuncu basamağa ulaştın. Nefes al, ver, al, ver. Artık onuncu basamaktasın ve gözlerini yavaşça açabilirsin.

Web

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio’nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir