ÖSYM 60 KPSS ile sözleşmeli personel alacak! Büro personeli, güvenlik görevlisi, destek personeli

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; ÖSYM bünyesine farklı pozisyonlarda 30 kişilik sözleşmeli personel alınacak. Ön lisans mezunları için 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden asgari 60 puan almış olmaları gerekmektedir. İşte detaylar…

KADROLAR VE İLLER

ÖSYM GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türk vatandaşı olmak, 

 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 • İlan tarihi itibarıyla gerekli belgelere sahip olmak, 

 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir. 

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Ön lisans mezunları için 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 

 2. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir, 

 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (Otuz) yaşını doldurmamış olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 06.04.2023 – 20.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir