Sadece akademik başarı yetmez! ‘Bütünsel gelişime odaklanıyoruz’

1- Cumhuriyetin 100. yılında eğitim sektörünü geçmişten günümüze değerlendirdiğimizde nasıl bir değişim yaşadığını düşünüyorsunuz?

Türkiye’deki eğitim sektörü, toplumun ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere yanıt vermek üzere önemli bir evrim geçirdi. Eğitimde erişilebilirlik ve yaygınlaşma arttı; teknoloji, öğretme-öğrenme metotlarını dönüştürdü ve öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımlar benimsendi. Ancak, eğitimde hâlâ fırsat eşitsizlikleri ve öğretmen yetiştirme, müfredat güncellemesi ve öğrenci-öğretmen oranları gibi alanlarda iyileştirmeler gerekiyor. Bununla birlikte, üniversitelerdeki araştırma faaliyetlerinde artış, STEM alanlarına odaklanma ve teknik eğitim olanaklarının genişlemesi gibi olumlu etkiler de görülmektedir.

 

 2- Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ‘nasıl bir insan’ yetiştirme hedefiyle yola çıktınız? Bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyorsunuz?

Sevinç Eğitim Kurumları olarak Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında çağın gerektirdiği becerilere sahip öğrencilerimizi yetiştiriyor ve onları başarılı, değerlere saygılı, küresel düşünceyi, yaratıcı, iletişim becerileri güçlü ve özgüvenli bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımını benimseyerek öğrencilerimizin aktif katılımını teşvik ediyor ve onların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sunuyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizin etik değerlere sahip olmalarını, insan haklarına saygı göstermelerini ve sürdürülebilirlik bilinciyle hareket etmelerini sağlamak için değerler eğitimine önem veriyoruz.

Kültürel farkındalık ve küresel perspektif kazanmaları için uluslararası projeler, yabancı dil eğitimi ve kültürel etkinliklere önem veriyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz farklı kültürleri anlama, küresel sorunlara duyarlılık gösterme ve küresel iş birliği becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini desteklemek için proje tabanlı çalışmalar, problem çözme etkinlikleri ve sanatsal faaliyetlere yer veriyoruz. Öğrencilerimizin farklı çözüm yolları üretebilmeleri, yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmeleri ve yenilikçi düşünebilmeleri için uygun ortamlar oluşturuyoruz.

Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini güçlendirmek için tartışma platformları, drama ve liderlik aktivitelerine ağırlık veriyoruz. Öğrencilerimizin etkili iletişim kurabilme, iş birliği yapabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlayarak toplumsal ilişkilerde başarılı olmalarına katkıda bulunuyoruz.

Sevinç Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi çağın gerektirdiği becerilerle donanmış, topluma katkı sağlayan, kültürel farkındalığı olan, sorumluluk sahibi, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Böylelikle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin geleceğine değer katan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

3- Kurumunuzu diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özellikler nelerdir?

Öğrencilerimizin bütünsel gelişimine odaklanıyoruz. Sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda sosyal, duygusal, sanatsal ve fiziksel gelişimlerine de önem veriyoruz. Öğrencilerimizin çok yönlü bir şekilde yetişmelerini sağlamak için çeşitli dersler, etkinlikler ve programlar sunuyoruz.

Değerler eğitimine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimize etik değerleri içselleştirmeleri, insan haklarına saygı göstermeleri, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve topluma katkı sağlamaları konusunda rehberlik ediyoruz. Değerlerin öğrencilerimizin karakterlerinin bir parçası hâline gelmesini destekliyoruz.

Öğrencilerimize çağın gerektirdiği dijital becerileri kazandırmak için teknoloji destekli öğrenme ortamları sunuyoruz. Dijital araçlar, e-öğrenme platformları ve interaktif uygulamalarla öğrencilerimizin etkileşimli ve aktif bir şekilde öğrenmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimizi her zaman merkezde tutuyoruz. Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını anlamak, bireysel öğrenme hedeflerini desteklemek ve onlara farklı öğrenme fırsatları sunmak için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerin aktif katılımını teşvik ediyor, kendi öğrenme süreçlerini yönlendirmelerine olanak sağlıyoruz.

Öğrencilerimize en iyi eğitimi sunabilmek için nitelikli ve deneyimli öğretmenlerle çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına duyarlılık gösterir, etkili öğretim stratejileri kullanır ve öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarır. Sürekli meslekî gelişim imkânları sağlayarak öğretmenlerimizin kendilerini güncel tutmalarını destekleriz.

Uluslararası Perspektif: Uluslararası programlara ve değişim programlarına önem veriyoruz. Öğrencilerimizin küresel farkındalık kazanmalarını sağlamak için uluslararası ortaklıklar kuruyor ve öğrencilere uluslararası deneyimler sunuyoruz. Yabancı dil eğitimi, kültürel etkinlikler, uluslararası sertifikasyon programları ve öğrenci değişim programları gibi fırsatlarla öğrencilerimizin küresel perspektif geliştirmelerini destekliyoruz.

 

Kariyer Rehberliği ve Üniversite Hazırlık: Öğrencilerimizin gelecekteki kariyer hedeflerine yönelik rehberlik yapıyor ve üniversite hazırlık sürecinde destek sağlıyoruz. Kariyer günleri, üniversite ziyaretleri, bilgilendirme oturumları, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve deneyimli danışmanlarla öğrencilerimizi doğru yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Öğrenci Destek Birimleri: Okulumuzda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilenen öğrenci destek birimleri bulunmaktadır. Öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için rehberlik hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve öğrenci kulüpleri gibi birimlerle öğrencilerimize destek sağlıyoruz.

İnovasyon ve Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmek için inovasyon ve proje tabanlı öğrenme yöntemlerine ağırlık veriyoruz. Öğrencilerin gerçek hayattan konularla ilgili projeler üretmelerine olanak sağlayarak eleştirel düşünme ve analitik becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz.

Bu özelliklerle, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra değerlerini içselleştiren, küresel perspektif geliştiren, yaratıcı düşünebilen, liderlik becerilerine sahip, kendine güvenen ve topluma katkı sağlayabilen bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz

.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx