Merkezi yönetim bütçesi Ekim’de 95,5 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı Ekim ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 569,2 milyar TL, bütçe gelirleri 473,8 milyar TL ve bütçe açığı 95,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 502,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 28,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ekim ayında 83 milyar 254 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ekim ayında 95 milyar 461 milyon TL açık vermiştir. 2022 yılı Ekim ayında 22 milyar 110 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Ekim ayında 28 milyar 651 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı itibarıyla 569 milyar 211 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 66 milyar 810 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 502 milyar 401 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten Ekim ayında 569 milyar 211 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 307 milyar 416 milyon TL harcama yapıldı. Ekim ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 10,9 iken 2023 yılında yüzde 10,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104 oranında artarak 502 milyar 401 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 9,8 iken 2023 yılında yüzde 10,2 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ekim ayı itibarıyla 473 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 409 milyar 427 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 54 milyar 293 milyon TL oldu.

2022 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 224 milyar 162 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 111,3 oranında artarak 473 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ekim ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 8,8 iken 2023 yılında yüzde 9,6 oldu. 2023 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125,2 oranında artarak 409 milyar 427 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8,3 iken 2023 yılında yüzde 9,6 oldu.

OCAK-EKIM BÜTÇESİNDEKİ AÇIK 608,1 MİLYAR TL OLDU

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 521,8 milyar TL, bütçe gelirleri 3 trilyon 913,7 milyar TL ve bütçe açığı 608,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 984,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 70,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 128 milyar 754 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 608 milyar 63 milyon TL açık vermiştir. 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 139 milyar 501 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 70 milyar 389 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 4 trilyon 521 milyar 796 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 537 milyar 674 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 3 trilyon 984 milyar 122 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,2 oranında artarak 4 trilyon 521 milyar 796 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,4 oranında artarak 3 trilyon 984 milyar 122 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 3 trilyon 913 milyar 733 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 3 trilyon 391 milyar 461 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 437 milyar 410 milyon TL oldu.

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 2 trilyon 199 milyar 422 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 77,9 oranında artarak 3 trilyon 913 milyar 733 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,3 oranında artarak 3 trilyon 391 milyar 461 milyon TL oldu.

KAYNAK: İHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx