Resmi Gazete’de bugün (29.09.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/36, K: 2023/84 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/113, K: 2023/112 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2018/24097 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2021/24596 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2023 Tarihli ve 2021/8864 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx